JLPT N4 Grammar: てすみません (tesumimasen) – Explanation and examples

Today, we introduce to you the JLPT N4 Grammar: てすみません (tesumimasen). You can find the detail explanation (meaning, formation) and examples of this Japanese grammar in this post.

JLPT N4 Grammar: てすみません (tesumimasen)

  • Detail explanation
  • Example sentences

Detail explanation

Meaning: I’m sorry for…

Formation:

Verb-てform + すみません

Example sentences

あなたのお弁当を食べてすみません。
I’m sorry for eating your lunch box.
Anata no obentou o tabete sumimasen.

宿題をするのを忘れてすみません。
I’m sorry for forgetting to do my homework.
Shukudai o suru no o wasurete sumimasen.

皆さん、お騒がせしてすみません。
Everyone, i’m sorry to have caused you so much trouble.
Minasan, osawagase shite sumimasen.

こんな家の中の不幸のことなど聞かせてすみません。
Excuse me for talking of our domestic misfortunes.
Konna uchi no naka no fukou no koto nado kikasete sumimasen.

この件についてだまっていてすみません。
I’m sorry for not mentioning this earlier.
Kono ken ni tsuite damatte ite sumimasen.

朝早くにお電話してすみません。
Sorry for this early-morning call.
Asa hayaku ni o denwa shite sumimasen.

わたし…わたし…ほんのちょっとと思ってお寄りしましたの、お騒がせしてすみません。
I… i… have come for one minute. forgive me for disturbing you.
Watashi, watashi, hon no chotto to omotte oyori shimashita no, osawagase shite sumimasen.

お話を中断してすみませんが、どうかひとつ、ぶっつけご来訪の目的に移っちゃいただけませんか。僕は急いでいるんですよ。
Excuse me for interrupting you; kindly come to the object of your visit. i am in a hurry.
Ohanashi o chuudan shite sumimasen ga, douka hitotsu, butsuke goraihou no mokuteki ni utsutcha itadakemasen ka. boku wa isoide irun desu yo.

もっと静かにお話するべきでした。ご婦人がたがどんなにデリケートか、忘れていました。動揺させてすみません。気が遠くなったりしてませんか?水を一杯お持ちしましょうか?
I should have told you more gently. i forgot how delicate ladies are. i’m sorry i’ve upset you so. you don’t feel faint, do you? can i get you a glass of water?
Motto shizuka ni ohanashi suru beki deshita. gofujin gata ga donna ni derikeeto ka, wasurete imashita. douyou sasete sumimasen. ki ga tooku nattari shitemasen ka. mizu o ippai omochi shimashou ka.

このばかなわかい男を許してください、自分が悪いのにあなたを侮辱して、こうして僕をどうしても撃たなければならないように仕向けてしまってすみません。
Forgive me, young fool that i am, for my unprovoked insult to you and for forcing you to fire at me.
Kono baka na wakai otoko o yurushite kudasai, jibun ga warui noni anata o bujoku shite, kou shite boku o dou shite mo utanakereba naranai you ni shimukete shimatte sumimasen.

なんじを憎む者を愛せよ、それはそのとおりですが、しかし、自分が憎んでいる者を愛することはできませんよ。いや、どうもとんだご心配をかけてすみませんでした。人はだれしも、自分の悲しみだけでたくさんなものですのにねえ!
Love those that hate you, but to love those one hates is impossible. forgive me for having troubled you. everyone has enough to bear in his own grief!
Nanji o nikumu mono o ai seyo, sore wa sono toori desu ga, shikashi, jibun ga nikunde iru mono o ai suru koto wa dekimasen yo. iya, doumo tonda goshinpai o kakete sumimasen deshita. hito wa dare shimo, jibun no kanashimi dake de takusan na mono desu noni nee.

I hope this post already help you learning this JLPT N4 Grammar: てすみません (tesumimasen). If you love this post, don’t forget to bookmark Wordgrammar.net because we will come back with a lot of Japanese grammar and vocabulary.

Thank you for reading!