JLPT N2 Grammar: ものがある (mono ga aru) – Explanation and examples

Today, we introduce to you the JLPT N2 Grammar: ものがある (mono ga aru). You can find the detail explanation (meaning, formation) and examples of this Japanese grammar in this post.

JLPT N2 Grammar: ものがある (mono ga aru)

  • Detail explanation
  • Example sentences

Detail explanation

Meaning: Sentence-ending expression of strong judgement/feeling/emotions

Formation:

Verb-dictionary form + ものがある
Adj + ものがある

Example sentences

最近、中国の経済発展には目覚しいものがある。
China’s economy has been growing at a remarkable rate lately.
Saikin, chuugoku no keizai hatten niwa mezamashii mono ga aru.

校長のスピーチには人々を感動させるものがあった。
The headmaster’s speech was really touching.
Kouchou no supiichi niwa hitobito o kandou saseru mono ga atta.

こんな単純な作業を3時間も続けるのはつらいものがある。
It’s hard to believe that such a simple task would take three hours to carry out.
Konna tanjun na sagyou o san jikan mo tsuzukeru nowa tsurai mono ga aru.

彼の話はどこか納得できないものがある。
There’s something unconvincing about his story.
Kare no hanashi wa doko ka nattoku dekinai mono ga aru.

彼女の演奏には、人の心を動かすものがある。
Her performance really moves people’s heart.
Kanojo no ensou niwa, hito no kokoro o ugokasu mono ga aru.

彼の説明にはどうも不自然なものがある。
His explanation sounds unnatural.
Kare no setsumei niwa doumo fushizen na mono ga aru.

満員電車で毎日通勤するのはつらいものがある。
It’s hard to commute on a packed train every day.
Man’in densha de mainichi tsuukin suru nowa tsurai mono ga aru.

そのドラマは観衆を引き付けるものがある。
That drama attracts a lot of viewers’ attention.
Sono dorama wa kanshuu o hikitsukeru mono ga aru.

この男の頼みにはどこか穏やかでないものがある。
Something about this man’s request feels disconcerting.
Kono otoko no tanomi ni wa dokoka odayaka de nai mono ga aru.

佐々木の推測の確かさは常に見事なものがある。
Sasaki is usually fairly shrewd in his assumptions.
Sasaki no suisoku no tashikasa wa tsune ni migoto na mono ga aru.

彼の態度には全体に何かもの憂げな懐疑的なものがあった。
His general attitude was lazily skeptical.
Kare no taido ni wa zentai ni nanika monouge na kaigiteki na mono ga atta.

彼の声には、何か、私をはっとさせるものがあった。
Something in his voice startled me.
Kare no koe ni wa, nanika, watashi o hatto saseru mono ga atta.

こういう見解のなかには、わたしを苦境に陥らせるものもあるにちがいない。
Undoubtedly, some of these views will get me in trouble.
Kou iu kenkai no naka ni wa, watashi o kukyou ni ochiiraseru mono mo aru ni chigai nai.

サトシの態度にはまるで小学生のようなうったえるものがあったのだ。
There was something appealingly schoolboyish in satoshi’s manner.
Satoshi no taido ni wa marude shougakusei no you na uttaeru mono ga atta no da.

彼は神話の世界から抜け出してきたような男だ。同類はすべて死に絶え、ただ一人生き残って一族の歴史の最後のページを書き綴っている姿を思わせるものがある。
He’s like something out of a myth, the last of his breed in a world that is writing the last page of its book.
Kare wa shinwa no sekai kara nukedashite kita you na otoko da. dourui wa subete shinitae, tada hitori ikinokotte ichizoku no rekishi no saigo no peeji o kakitsuzutte iru sugata o omowaseru mono ga aru.

われわれの多くは異なる生い立ちや経歴の持ち主で、育った環境もちがえば、政治についての哲学も違っていた。しかし、あの戦争のおかげで、われわれには全員に共通するものがあった。あの共通体験がある種の信頼と尊敬を育んだんだ。
A lot of us came from different backgrounds, different neighborhoods, different political philosophies. but with the war, we all had something in common. that shared experience developed a certain trust and respect.
Wareware no ooku wa kotonaru oitachi ya keireki no mochinushi de, sodatta kankyou mo chigaeba, seiji ni tsuite no tetsugaku mo chigatte ita. shikashi, ano sensou no okage de, wareware ni wa zen’in ni kyoutsuu suru mono ga atta. ano kyoutsuu taiken ga aru tane no shinrai to sonkei o hagukundan da.

I hope this post already help you learning this JLPT N2 Grammar: ものがある (mono ga aru). If you love this post, don’t forget to bookmark Wordgrammar.net because we will come back with a lot of Japanese grammar and vocabulary.

Thank you for reading!