JLPT N1 Grammar: を皮切りに (o kawakiri ni) – Explanation and examples

Today, we introduce to you the JLPT N1 Grammar: を皮切りに (o kawakiri ni). You can find the detail explanation (meaning, formation) and examples of this Japanese grammar in this post.

JLPT N1 Grammar: を皮切りに (o kawakiri ni)

  • Detail explanation
  • Example sentences

Detail explanation

Meaning: Starting with

Formation:

Noun + を皮切りに(して)/を皮切りとして

Example sentences

山田さんの発言を皮切りにして、会議は大混乱となった。
Starting with yamada’s statement, the meeting turned into chaos.
Yamadasan no hatsugen o kawakiri ni shite, kaigi wa daikonran to natta.

東京を皮切りに全国20ヶ所でコンサートを開く。
The concerts will be held in 20 cities starting with tokyo.
Toukyou o kawakiri ni zenkoku nijuukasho de konsaato o hiraku.

花より男子に主演したのを皮切りに、小栗旬はスターへの道を歩み始めていた。
Oguri shun rose to stardom after starring in boys over flowers.
Hana yori dango ni shuen shita no o kawakiri ni, oguri shun wa sutaa e no michi o ayumi hajimete ita.

彼の発案に皮切りとして、熱心な討議が始まった。
Starting with his suggestion, a debate broke out enthusiastically.
Kare no hatsuan o kawakiri to shite, nesshin na tougi ga hajimatta.

彼の店は京都で成功したのを皮切りに、各地に次々と出店していずれも成功を収めた。
His store first succeeded in kyoto and later in other parts of the country.
Kare no mise wa kyouto de seikou shita no o kawakiri ni, kakuchi ni tsugitsugi to shutten shite izuremo seikou o osameta.

国防費を皮切りに種々の予算が見直され始めた。
Budgets are being looked at starting with military expenditure.
Kokubouhi o kawakiri ni shuju no yosan ga minaosare hajimeta.

かくして古生物学者が二人寄れば、「あなたはどう思います」という質問を皮切りに会話が開始されることになった。答えによっては、友情にひびが入った。
Wherever two palaeontologists gathered together the conversation would work around to a tentative enquiry: “do you or don’t you believe…?” friendships were sundered on the reply.
Kakushite koseibutsu gakusha ga futari yoreba, anata wa dō omoimasu to iu shitsumon o kawagiri ni kaiwa ga kaishi sareru koto ni natta. kotae ni yotte wa, yuujou ni hibi ga haitta.

振り返ってみると、彼らは同省が外地に派遣した抜きん出た能力の外交官グループの一つだったと評価されよう。1940年代半ばを皮切りに、彼らはリバプール、ダブリン、スイス、ペルー、カナダのブレテッシュ・コロンビア、ノルウェー、ニュージーランドに追い出された。
In retrospect they would be viewed as one of the most brilliant and talented groups of foreign service officers the state department ever sent to a foreign venue. but starting in the mid-1940s, off they were packed to liverpool and dublin and switzerland and peru and british columbia and norway and new zealand.
Furikaette miru to, karera wa doushou ga gaichi ni haken shita nukindeta nouryoku no gaikoukan guruupu no hitotsu datta to hyouka sareyou. sen kyuuhyaku yonjuu nendai nakaba o kawagiri ni, karera wa ribapuuru, baburin, suisu, peruu, kanada no buretesshu koronbia, noruuee, nyuujiirando ni oidasareta.

1957年の初め、南に残った幹部たちは、ジェムの部下によって任命された嫌われ者の村の警官や村長の暗殺を皮切りに、レジスタンス時代からの同志や各宗派から新たに加わった仲間たちとともに、ゴ・ジン一族とアメリカ人に対する反撃に出た。1958年初めまでに彼らは一連の報復テロをいっせいに開始し、組織的にゲリラ部隊を構成していった。
The southern cadres, with their old comrades from the resistance and their newfound allies from the sects, first began striking back at the ngo dinhs and the americans in early 1957, assassinating detested village police agents and village chiefs appointed by diem’s officials. by the beginning of 1958 they had a campaign of counterterror fully launched and were starting to form guerrilla units on a systematic basis.
Sen kyuuhyaku gojuu nana nen no hajime, minami ni nokotta kanbutachi wa, jemu no buka ni yotte ninmei sareta kirawaremono no mura no keikan ya sonchou no ansatsu o kawagiri ni, rejisutansu jidai kara no doushi ya kaku shuuha kara arata ni kuwawatta nakamatachi to tomo ni, gojin ichizoku to amerikajin ni taisuru hangeki ni deta. sen kyuuhyaku gojuu hachi nen hajime made ni karera wa ichiren no houfuku tero o issei ni kaishi shi, soshikiteki ni gerira butai o kousei shite itta.

I hope this post already help you learning this JLPT N1 Grammar: を皮切りに (o kawakiri ni). If you love this post, don’t forget to bookmark Wordgrammar.net because we will come back with a lot of Japanese grammar and vocabulary.

Thank you for reading!