JLPT N1 Grammar: には及ばない (ni wa oyobanai) – Explanation and examples

Today, we introduce to you the JLPT N1 Grammar: には及ばない (ni wa oyobanai). You can find the detail explanation (meaning, formation) and examples of this Japanese grammar in this post.

JLPT N1 Grammar: には及ばない (ni wa oyobanai)

  • Detail explanation
  • Example sentences

Detail explanation

Meaning: There’s no need to; does not match

Formation:

Verb-dictionary form + に(は)及ばない
Noun + に(は)及ばない

Example sentences

かすり傷をしただけですから、心配におよびません。
It’s only a scratch, there’s no need for you to worry.
Kasuri kizu o shita dake desu kara, shinpai ni oyobimasen.

柱についている修道女にはお前の来たことを知らせるにはおよばない。
It is not necessary that the sister at the post should perceive your presence.
Hashira ni tsuiteiru shuudoujo niwa omae no kita koto o shiraseru niwa oyobanai.

時間があるから、急ぐには及ばない。
We still have time, so there’s no need to hurry.
Jikan ga aru kara, isogu niwa oyobanai.

彼はいつもよりいっそう怒っているように見えたが、わたしの怒りには及ばない。
He looked angrier than usual, though not nearly as angry as i was.
Kare wa itsumo yori issou okotte iru you ni mieta ga, watashi no ikari niwa oyobanai.

どんなに頑張っても、彼の成績には及ばない。
No matter how hard i study, i can’t compete with him.
Donna ni ganbatte mo, kare no seiseki niwa oyobanai.

面接の結果は電話で知らせますので、こちらに来るには及びません。
We’ll inform you of the interview result by phone, so there’s no need for you to come here.
Mensetsu no kekka wa denwa de shirasemasu node, kochira ni kuru niwa oyobimasen.

ご案内には及びません。
You don’t need to show me around.
Goannai niwa oyobimasen.

人々のこのような意気込みにもかかわらず、3ヶ月間で生産された食糧はわずか273トンと、年間目標の3500トンには遠く及びませんでした。
Despite the enthusiasm, in three months, only 273 tons of food have been produced, far short of the annual goal of 3,500 tons.
Hitobito no kono you na ikigomi ni mo kakawarazu, sankagetsukan de seisan sareta shokuryou wa wazuka nihyaku nanajuu san ton to, nenkan mokuhyou no sanzen gohyaku ton ni wa tooku oyobimasen deshita.

あなたは彼の後について行くには及ばない。私の知る限りあなたは私に何も悪いことはしていない。
You need not follow him. i know of no evil you have done to me.
Anata wa kare no ato ni tsuite iku ni wa oyobanai. watashi no shiru kagiri anata wa watashi ni nanimo warui koto wa shite inai.

場所としては渋谷は新宿にはとても及ばない。
Shibuya simply can’t compare with shinjuku as a location.
Basho toshite wa shibuya wa shinjuku ni wa totemo oyobanai.

ものがゆたかになった現代では、大量の燃料を体内に保存しておくにはおよばない。
In this era of plenty, we no longer need large amounts of fuel in reserve.
Mono ga yutaka ni natta gendai de wa, tairyou no nenryou o tainai ni hozon shite oku ni wa oyobanai.

彼は堕ちた。そしてその救済は私たちの力には及ばない。
He is fallen, and his cure is beyond us.
Kare wa ochita. soshite sono kyuusai wa watashitachi no chikara ni wa oyobanai.

同僚の影響力など、親友の影響力に比べたら足元にも及びません。
A coworker doesn’t have anywhere near the effect of a close friend.
Douryou no eikyouryoku nado, shin’yuu no eikyouryoku ni kurabetara ashimoto ni mo oyobimasen.

こんな風景にはこれからいくらでもぶつかりますよ、嘆くには及びません。
That’s a sight that we will see often enough, don’t lament.
Konna fuukei ni wa kore kara ikura demo butsukarimasu yo, nageku ni wa oyobimasen.

彼女は私なんかははるかに及ばないくらい読書家だ。
She’s a far more voracious reader than me.
Kanojo wa watashi nanka wa haruka ni oyobanai kurai dokushoka da.

彼らは忘れられてはいない。といっても彼らは援助の手のはるかに及ばないところにいる。
They are not forgotten, but they are far beyond aid.
Karera wa wasurerarete wa inai. to itte mo karera wa enjo no te no haruka ni oyobanai tokoro ni iru.

あなたご自身のことはご心配には及びません。
You need have no fear for yourself.
Anata gojishin no koto wa goshinpai ni wa oyobimasen.

I hope this post already help you learning this JLPT N1 Grammar: には及ばない (ni wa oyobanai). If you love this post, don’t forget to bookmark Wordgrammar.net because we will come back with a lot of Japanese grammar and vocabulary.

Thank you for reading!