JLPT N1 Grammar: きっての (kitte no) – Explanation and examples

Today, we introduce to you the JLPT N1 Grammar: きっての (kitte no). You can find the detail explanation (meaning, formation) and examples of this Japanese grammar in this post.

JLPT N1 Grammar: きっての (kitte no)

  • Detail explanation
  • Example sentences

Detail explanation

Meaning: The most … of all

Formation:

Noun + きっての + Noun

Example sentences

あの娘なら知らないものはありません。この付近きっての美人です。
Everyone knows her. she is the beauty of the neighborhood.
Ano musume nara shiranai mono wa arimasen. kono fukin kitte no bijin desu.

彼はこの地方きっての大地主です。
He’s our leading man about here.
Kare wa kono chihou kitte no oojinushi desu.

めぐれ警部は警視庁きっての敏腕家とうたわれます。
Inspector megure is one of the most experienced members of the metropolitan police department.
Megure keibu wa keishichou kitte no binwanka to utawaremasu.

彼はニューヨークきっての凶悪漢です。
He is the greatest cut-throat in new york.
Kare wa nyuuyooku kitte no kyouakukan desu.

ジェームスはこの郡きっての乗馬の名手だわ。敵う人がいるとしたら、彼のお父さんぐらいね。
There’s nobody in the county sits a horse better than james, nobody except maybe his father.
Jeemusu wa kono gun kitte no jouba no meishu da wa. kanau hito ga iru toshitara, kare no otousan gurai ne.

それでいながら彼は結局、一生涯を郡内きっての気ちがいじみたわからずやのひとりとして終始したのである。
At the same time, he was all his life one of the most senseless, fantastical fellows in the whole district.
Sore de inagara kare wa kekkyoku, isshougai o gunnai kitte no kichigai jimita wakarazuya no hitori to shite shuushi shita no de aru.

そのかわり、日本の大陸膨張に対する国務省きっての批判者スタンリー・ホーンベックと食事をともにすることになっていた。
Instead, he found himself breaking bread with the state department’s most outspoken critic of japan’s continental expansion, stanley hornbeck.
Ssno kawari, nihon no tairiku bouchou ni tai suru kokumushou kitte no hihansha sutanrii hoonbekku to shokuji o tomo ni suru koto ni natte ita.

十九世紀の中頃、太古の岩石が露出しているイングランドとウェールズの丘で、化石採集を趣味とする一群の聖職者や紳士が、カンブリア紀からシルル紀までの絶滅動物の化石を数多く発見した。その多くの標本に命名したのがソルターである。彼を重用し出世させたのは、英国地質学界きっての実力者、サー・ロデリック・マーチソンだった。
He named many of the species of extinct animals of cambrian to silurian age which had been discovered in the ancient hills of england and wales by a dozen or so clerical and gentlemanly collectors in the middle years of the nineteenth century. he owed his advancement to the most powerful man in british geology, sir roderick murchison.
Juukyuu seiki no nakagoro, taiko no ganseki ga roshutsu shite iru ingurando to ueeruzu no oka de, kaseki saishuu o shumi to suru ichigun no seishokusha ya shinshi ga, kanburiaki kara shiruruki made no zetsumetsu doubutsu no kaseki o kazuooku hakken shita. sono ooku no hyouhon ni meimei shita no ga sorutaa de aru. kare o chouyou shi shusse sa seta no wa, igirisu chishitsu gakkai kitte no jitsuryokusha, saa roderikku maachison datta.

わたしは、オクラホマ州きっての石油業者として知られたウェイト・フィリップスに対して、どのようにして決断を実行に移すのかと質問したことがある。彼はこう答えた。「わたしが思うに、問題をある限度以上に考えつづけると、混乱や不安が生じやすい。それ以上調べたり考えたりすれば、かえって有害となる時機がある。それが決断をし、実行し、そして絶対にふり向いてはならない時機なのだ」。
I once asked waite phillips, one of oklahoma’s most prominent oil men, how he carried out decisions. he replied: “i find that to keep thinking about our problems beyond a certain point is bound to create confusion and worry. there comes a time when any more investigation and thinking are harmful. there comes a time when we must decide and act and never look back.”
Watashi wa, okurahoma shuu kitte no sekiyu gyousha to shite shirareta ueito firippusu ni taishite, dono you ni shite ketsudan o jikkou ni utsusu no ka to shitsumon shita koto ga aru. kare wa kou kotaeta. watashi ga omou ni, mondai o aru gendo ijou ni kangae tsuzukeru to, konran ya fuan ga shouji yasui. sore ijou shirabetari kangaetari sureba, kaette yuugai to naru jiki ga aru. sore ga ketsudan o shi, jikkou shi, soshite zettai ni furimuite wa naranai jiki na no da.

I hope this post already help you learning this JLPT N1 Grammar: きっての (kitte no). If you love this post, don’t forget to bookmark Wordgrammar.net because we will come back with a lot of Japanese grammar and vocabulary.

Thank you for reading!